Shadow

Kon Tum phát triển làng du lịch cộng đồng

UBND huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cho biết, làng Vi Rơ Ngheo, xã Đăk Tăng đã được công nhận là điểm du lịch với nhiều loại hình đặc thù như du lịch văn hóa bản địa, du lịch sinh thái, dã ngoại, nghỉ dưỡng…

Hiện các hạng mục giao thông, các địa điểm tham quan dã ngoại và cơ sở lưu trú, phục vụ ẩm thực, cùng đội nghệ nhân cồng chiêng cơ bản đã hoàn thành, sẵn sàng phục vụ các hoạt động du lịch tại làng.

Ảnh: lao động

Việc phát triển du lịch tại đây sẽ giúp nâng cao đời sống, giữ gìn bản sắc văn hóa của người dân. Không chỉ có làng Vi Rơ Ngheo, huyện Kon Plông cũng còn có làng văn hóa du lịch cộng đồng Kon Pring, thị trấn Măng Đen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *